فرود موفقیت آمیز!به خانه خوش آمدی!

طبق گزارش دفتر مهندسی فضای سرنشین دار چین

به وقت پکن در 17 سپتامبر

ماژول ورود مجدد فضاپیمای سرنشین دار Shenzhou XII

فرود صاف در منطقه فرود دانگ فنگ

شماره دوازده، فضاپیمای سرنشین دار شنژو در 17 ژوئن، از مرکز پرتاب ماهواره جیو کوان، به طور متوالی و ماژول هسته و ترکیب شکل لنگرگاه، سه فضانورد به ماژول هسته منفجر شد و یک اقامت سه ماهه را در مدار خارج از وسیله نقلیه فضانورد انجام داد. فعالیت‌ها، برای دومین بار در یک سری آزمایش‌های علمی فضایی و آزمون فناوری.

در بعدازظهر 17 سپتامبر، ماژول ورود مجدد فضاپیمای سرنشین دار Shenzhou XII در زمین فرود دانگ فنگ فرود آمد.

Welcome home


زمان ارسال: سپتامبر 17-2021